Reach Truck đứng Lái 1,8 tấn

63đ 59đ -6%

MITSUBISHI
RBS18CB

Xe nâng đứng lái hay còn gọi là xe nâng điện Reach truck đứng lái 1,8 tấn Model: RBS18CB , xe nâng đứng lái 1,8 tấn & 1,5 tấn là dòng xe nâng bán chạy nhất so với các dòng tải trọng khác. Ví dụ như nhu cầu thị trường xe nâng đứng lái tải trọng ít hơn: Xe nâng điện đứng Lái 3 tấn, Xe nâng điện đứng Lái 2,5 tấn, Xe nâng điện đứng Lái 2 tấn


Còn hàng
1

Xe nâng đứng lái hay còn gọi là xe nâng điện Reach truck đứng lái 1,8 tấn Model: RBS18CB , xe nâng đứng lái 1,8 tấn & 1,5 tấn là dòng xe nâng bán chạy nhất so với các dòng tải trọng khác. Ví dụ như nhu cầu thị trường xe nâng đứng lái tải trọng ít hơn: Xe nâng điện đứng Lái 3 tấn, Xe nâng điện đứng Lái 2,5 tấn, Xe nâng điện đứng Lái 2 tấn

< hình> Xe nâng đứng lái, xe nâng điện đứng lái 1,8 tấn & 1,5 tấn

 

Sản phẩm liên quan
HOTLINE: 0868405519